CURRENT JOB OPENINGS

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales Executive)

     รายละเอียดงาน

จัดการการขาย ออกพบลูกค้า เพิ่มยอด เปิดตลาดลูกค้าใหม่ ๆ กับสินค้าของบริษัท 

    โดยเฉพาะกล่องจั๋วปัง

    คุณสมบัติ

 • เพศหญิง

 • อายุระหว่าง  25 - 40  ปี

 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี  สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ด้านการขายมาอย่างน้อย  2  ปี

 • มีทักษะในการบริหารการจัดการ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  มีไหวพริบ

 • มีบุคลิกดี มีความกระตือรือร้นในการทำงานและซื่อสัตย์

 • มีรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ใช้คอมพิวเตอร์ MS office ได้ดี สามารถรับส่ง E-mail, Internet ได้

 

2. MERCHANDISER โรงงาน

     รายละเอียดงาน

รับผิดชอบงานส่วนโรงงาน และวางแผนประสานงานเพื่อมีสินค้าที่มีคุณภาพ

     ตรงความต้องการของลูกค้า

 

   คุณสมบัติ

 • เพศหญิง/เพศชาย

 • อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป

 • มีวุฒิการศึกษาด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ด้าน Merchandiser อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

 • มีความรู้การผลิตสินค้าประเภทผ้า หนัง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับดี

 • ทักษะการวางแผนงานที่ดี

 • มีความกระตือรือร้น และมีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ

 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่ดี  

 

3. VISUAL MERCHANDISE

   รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบงานออกแบบ และตกแต่งร้านทุกสาขา ทั้งกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

 • ดูแลการจัดวางสินค้าภายในพื้นที่ขาย ให้โดดเด่น และจูงใจลูกค้า

 • เพื่อเพิ่มยอดขาย และสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด

 

   คุณสมบัติ

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการออกแบบ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์การในการทำ Visual Merchandise อย่างน้อย 3 ปี

 • สนใจการออกแบบ Display และมีความชอบในด้านแฟชั่นและการออกแบบ

 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว กรณีเปิดสาขาใหม่

 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Coral Draw ได้ หรือหากสามารถใช้

 • โปรแกรมที่เกี่ยวข้องด้านการออกแบบเพิ่มเติม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ร่วมงานกับเรา
arrow&v
line3-01.png